Fotoğraf Sergisi / Anadolu Avarızı

Anadolu Avarızı

15-23 Haziran 2018, C+ Sanat Galerisi, Avanos   www.seramikartisanatgalerisi.com

AO CPlus Sergi 2T

Anadolu avarızının oluşumunda büyük volkanların etkisi temeldir. Volkanların çevresinde yüzeyi oluşturan volkanik kül arazinin çıplaklığına neden olmuştur. Karasal iklimin etkileriyle oluşan aşınmalarla da Kapadokyada olduğu gibi acayip denilebilecek bir avarız oluşmuştur. İnsanın müdahalelerini de eklediğimizde bu süreç yeryüzünde benzersiz bir bölge olarak Anadoluyu doğa ve kültür fotoğrafçısı için adeta harikalar diyarı haline getirmiştir. 

Güneyde Toroslar ve kuzeyde Doğu Karadeniz Dağları Anadolu sıra dağlarının ön görkemlileridir. Bu dağlar bitki örtüsü bakımından da zengindir. Ancak Anadolu dağlarından söz edilecekse her biri çevrelerindeki yaşama etkileri bakımından tarihsel öneme de sahip olan konik volkanlar bir fotoğrafçı olarak benim için ikonlaşmışlardır.

Coğrafi bölgelerin inişli çıkışlı, düzlük ve engebeli oluşu dönemsel olarak ekonomik ve siyasi açılardan farklı algı ve yorumlara neden olmuş ve olmaktadır. Örneğin Kapadokya’daki bir zamanlar işe yaramaz taşlar olarak görülen peribacaları (doğal kaya kuleler) günümüzde geçmiş zamanların yüksek değeri üzüm bağı düzlüklerinin yerini almış, bölge insanının gelir kaynağı olan turizmin birincil değeri haline gelmiştir. Bu süreçte üzüm bağları ise tahrip olmuş ya da yer yer tamamen yok olmuştur.

Dönemsel yaklaşımlar doğanın korunmasında, ekonominin uzun vadeli yapılanmasında sorunlar yaratmıştır. İnsanın doğa ile ilişkisi yerleşim ve üretim anlayışını etkilemiş, siyasi yorumların da etkisiyle sorunlara dönemsel ya da geçici çözümler üretmek insan yaşamını doğadan uzaklaştırırken yeni oluşan sosyal yaşamda da mutluluğu zor erişilir hale sokmuştur. Özellikle insanın en önemli sanatı ve verimliliği olan mimari yapılanmalar dönemsel inanç, anlayış, yaşamsal ve yasal zorunluluklar nedeniyle doğal, kültürel ve tarihi değerlerin bir taraftan oluşmasını sağlarken diğer taraftan da tahrip olmasına yol açmıştır.

İşte bu nedenlerle yaşamdaki iniş ve çıkışları da temsil eden “Avarız” Anadoluyu coğrafi özellikleri ile fotoğraf sanatı açısından çok geniş bir çalışma alanı haline getirmektedir.

“Anadolu-Avarızı”-22Orta Toroslar, Konya, 2004. Fotoğraf çekim yeri: Kayasaray, Ereğli, Konya.

Ağrı Dağı (Ararat), Ağrı, 2004. Fotoğraf çekim yeri : Van Yolu, Doğubayazıt, Ağrı.

English Photo Exhibition 15-23 June 2018, C+ Art Gallery, Avanos

The Rugged Terrain of Anatolia

Large volcanoes have played the greatest role in the forming of the rugged terrain of Anatolia. The volcanic ash, that makes up the surface around the volcanoes caused the land to be bare. With the erosion caused by the continental climate a rugged terrain was formed that can be called bizarre as it did in Cappadocia. Human effects added to this natural process, created Anatolia as a unique area on earth; a wonderland so to speak for a nature and culture photographer .

The Taurus mountains on the south and Eastern Black sea mountains on the north are the most grandiose mountain ranges in Anatolia. These mountains are also rich in natural vegetation. Yet if it is the mountains of Anatolia we are talking about, each with a significant importance both historically and in regard to their effects on life around them, the volcanoes are iconic to me as a photographer.

The way geographical areas are undulating, flat or rugged has been causing different perceptions and interpretations in economic and political aspects periodically. In example, the fairy chimneys (natural stone towers), the useless stones of the past have replaced the high value flat vineyards as the income of the locals, being the primary attraction of tourism. During this process vineyards have all but degraded or completely perished in places.

Periodical approaches have caused problems with protection of the nature and long-term development of economy. The relationship of the people with nature influenced their perception of settlement and production, political effects added to human life being separated from nature by finding periodical or temporary solutions to problems while made happiness more out of reach in the newly formed social life. Specifically architectural developments as the most important art and throughput of the human race shaped by the period’s belief systems, understanding, vital and legal obligations, on one hand formed the natural and cultural values while causing them to deteriorate on the other hand.

In this perspective as it also represents the ups and downs of life “the rugged terrain” of Anatolia’s geographical attributes create a large work environment in respect to the art of photography.

“Anadolu-Avarızı”-34Güllüdere Vadisi, Nevşehir, 2014. Fotoğraf çekim yeri: Avanos, Nevşehir.

“Anadolu-Avarızı”-06Ağrı Dağı, Ağrı, 2004. Fotoğraf çekim yeri: Iğdır Yolu, Doğubayazıt, Ağrı.

Gülşehir, Nevşehir, 2006. Fotoğraf çekim yeri: Tuz Köyü, Gülşehir, Nevşehir.

Orta Toroslar, Adana, 1994. Fotoğraf çekim yeri: Feke, Adana.

Ağrı Dağı, Ağrı, 2004. Fotoğraf çekim yeri: Iğdır Yolu, Doğubayazıt, Ağrı.

Erciyes Dağı, Kayseri, 2012. Fotoğraf çekim yeri: Göreme, Nevşehir.

Zigana (Sou-Mela) Dağı, Trabzon, 1993. Fotoğraf çekim yeri: Maçka, Trabzon.

Aladağlar, Kayseri, 2013. Fotoğraf çekim yeri: Kapuzbaşı, Yahyalı, Kayseri.

Meke Gölü, Konya, 1993. Fotoğraf çekim yeri: Karapınar, Konya.