Kaos içinde sessizce…

Varlık 2C+ excursion siyahuc mini Sessizlik kaosu gizleyemiyor… Sadece her adımımda bir inilti… Onun içinde yürümek kendi içime bir yolculuk… Parçalanmış bir hafıza… Kol kanat kırık… Bir çığlık… Aniden… Bir adım daha… Bir adım daha… Kaos içinde, sessizce.

04 Şubat 2019, Kapadokya.

SILENTLY IN CHAOS…

Silence can’t hide the chaos… It’s just a moan on every step… Walk in it’s a journey into me… It’s a broken memory… The arm and wing are broken… A scream… Suddenly… One more step… One more step… In chaos, quietly.

04 February 2019, Cappadocia, Turkey.

20190204_ihlara_P0U0270_web