Erken Dönem Çalışmalar / Early Works

(Bu sayfanın yapımı sürmektedir. / Construction of this page are continuing.)

“Erken Dönem Çalışmalar” adıyla paylaşacağım fotoğraflarım 80’lerden başlayıp 90’ların sonuna kadar süren ve daha çok siyah-beyaz olan çalışmalarımı kapsıyor. O yıllarda film kullanıyorduk, daha sonraki yıllarda da film kullanmayı sürdürdüm. Bugün dijital teknolojinin olanaklarını kullanmanın iyi bir tarafı da geriye dönük arşivimi değerlendirmemde kolaylık sağlaması. Bu sayfada siyah-beyaz ve renkli negatif filmler ile dia-pozitif filmlere çektiğim fotoğrafları paylaşacağım.

I will share my photos with the name “Early Works”, which lasts from the 80s until the end of the 90s and mostly black and white. We used films in those years, and I continued to use films in later years. A good part of using the possibilities of digital technology today is that it helps me to evaluate my retrospective archive. On this page, I will share the photos I have taken on black and white and color negative films and slide-positive films.

2016-01-16-0009-web
“Zamanın Dışında” Serisi 1, 1986.
”Zamanın Dışında“ Serisi 2, 1986.
“Zamanın Dışında” Serisi 2, 1986.
2016-01-12-0008
“Sazlar”, Abant Gölü, 1983.
Şapkacı, 199?