İZLENİMLER / IMPRESSIONS

Bu sayfada geçmiş yıllarda çektiğim ve belirli bir konuda toplamadığım fotoğraflar arasından bir derleme yapacağım. Sayfaya zaman içinde eklemeler yaparak geçmiş zamanın izlenimlerini paylaşacağım…

I’m going to compile a collection of photos I’ve taken on this page in the past years and I haven’t collected on a particular topic. I will share the impressions of the past by adding time to time on the page.

web_0007web_0004unye-niksar0152-3

Reklamlar