Kapadokyalılar I

Mayıs 2017 – C+

Yıllar önce geldiğim ilk günden bugüne Kapadokya’da fotoğraf çekiyorum. Önceleri bölgenin manzaralarını çalışırken daha yakından tanıdıkça Kapadokya’nın tarihi ve kültürünü de çekim alanıma aldım. Bu aşamada Kapadokyalıları tanımaya çalıştım. Son yıllarda bölgede yaşayan insanlarla ilişkilerimi yoğunlaştırdım ve derinleştirdim. 90’lı yılların sonundan bugüne kendi yaşamımı da Kapadokya’da ve olabildiğince “Kapadokyalı” olarak sürdürmeye başlamıştım. Artık sıra 2000’li yılların Kapadokyalılarını kendi vizörümden gördüğüm haliyle belgelemeye, onları yaşadıkları zamanın içinde ve gelecek kuşakları için Kapadokyalı olarak fotoğraflamaya başladım.

Fotoğraflar çalışmamın ilk yıllarındaki başlangıç aşamasını gösteriyor. Gelecekte de Kapadokyalıları fotoğraflamayı sürdüreceğimden, sergimdeki fotoğraflar da söz konusu aşamanın ancak küçük bir kısmını içerdiğinden ve çalışmamın devamlılığını da belirtmek nedeniyle başlığıma “1” ekledim.

Kapadokyalılar’ın çekimine ilk kez başladığımda konuya henüz bir çerçeve çizmemiştim. Bu nedenle sergilediğim portrelerin çeşitlilik gösteren kimlikleri Kapadokyalı olmalarını tam olarak açıklamasa da ipuçlarını vermesi bakımından gelecekteki yaklaşımım hakkında fikir veriyor. Örneğin bazen Kapadokya’nın ziyaretçilerini de çalışmama kattım.

Kapadokyalılar Türkiye’nin son yıllarındaki sosyal yaşamında hızlanan değişikliklerden paylarına düşenden etkilenmiş olsalar da kendine özgü hallerini  ülkenin diğer bölgelerinden daha fazla korudukları gözlemlenebilir. Gözlemlerime göre Anadolu kadim kültürel özelliklerinin iç bölgelere kök salmışlığını en çok orada yaşayan insanın bireyselliğinde yansıtıyor. Kozmopolit niteliklere yatkınlığı geliştiren ekonomi ve teknoloji sürprizleri Kapadokya’daki insanların toprağa olan bağlarını azaltsa da saygılarını azaltamıyor. Bir Kapadokyalıyı yüzlerce yıl öncesindeki Kapadokyalılar gibi yaşarken görmek olası. Elbette burada da nüfus artıyor ve sosyal yaşamda değişimler açıkça görülüyor, ancak bir fotoğrafçı değişmeyeni, kadim olana bağlı olanı arıyorsa Kapadokya ona çokça olmasa da özel örnekleri sunmayı sürdürüyor. Bir kaç perspektifi amaçladığım bu çalışmamın ilk sergilemesinde kabaca niyetimi gösteriyorum. Bölgenin iklimi, avarızı, yeraltı kaynakları, toprağı, tarımı, sanayisi, ulaşımı, ekonomisi ve özellikle merkezinde çok etkili olan turizminin nüfusunun niteliklerine dayattığı olumsuz ilişki Kapadokyalılığın özgünlüğüne başka bölgelerdeki kadar müdahale edemiyor. Fotoğraf bu yorumun suretini çıkarmada bana mucizevi işleviyle yardım ediyor.

Kapadokya’nın neresi olduğu konusundaki algı çoğunlukla ve eksiklikle Nevşehir sınırlarının içinde kalan peribacalarının bulunduğu bölgeyi gösteriyor, oysa Kapadokya tarihsel ve coğrafi konumlanmasıyla ele alındığında neredeyse iç Anadolunun tamamını kapsar. Benim Kapadokyalılarım da işte bu geniş alanın insanları. Bu da çalışmamı geniş bir bakış açısıyla ele almamın nedeni. Fotoğraflar Kapadokyalıları bazen yalın bir portre olarak bazen de çevresini kuşatan mekan içinde yansıtıyor. Manzara fotoğrafına olan tutkum onları sık sık geniş alanların içinde göstermemin nedeni.

Fotoğraf çalışmalarımı yıllarca sergilemedim. Fotoğrafa yıllar önce başladığımda deneysel yaklaşımları önceleyen tavrım kişisel nedenlerle kenara çekilip gölgede kalmayı tercih ettiğim uzun yıllar boyunca arşivimde kaldı. Onu gölgeden çıkaran Kapadokya’nın ışığı oldu. Geçen yıllardaki çalışmalarımı sergileyecek olmam fotoğrafın görkemini hızla arttırdığı ağacının dallarından dallarına nasıl sıçradığımı gösterecektir. Manzaradan portreye geçişim yolunu değiştirme olarak değil, bu sıçramalarımdan biri olarak görülmeli. Her dalında başka meyveler veren fotoğraf ağacı benim yaşam alanım.