Kore – Türkiye Dağ Fotoğraf Sergisi

한-터 산 사진전 포스터

10 Kasım 2017 – 20 Kasım 2017

Kore Kültür Merkezi, Paris Caddesi, No:74, Çankaya, Ankara

KORE – TÜRKİYE DAĞ FOTOĞRAF SERGİSİ

Sergi ile ilgili kişisel bilgilerim:

Fotoğraf / Yaklaşım

Fotoğrafla tanıştığım yetmişli yıllarda fotoğrafı bir oyun gibi görmüştüm. Güzel sanatlar öğrenimim sırasında bu oyunun inceliklerine iyice meraklandım ve deneysel fotoğrafçılığa ilgimi yoğunlaştırdım. Bu yöndeki çalışmalarımı halen sürdürüyor olsam da yayınlanmış ve sergilenmiş çalışmalarım öncelikle doğa ve kültür alanında belgesel nitelikli oldu.

Doğanın canlılığı yaşamımı derinden etkiledi. Onu bir dost olarak gördüm ve sırlarımı ona açtıkça onun da sırları olduğunu, onunla ancak tam bir birliktelikle tanışabileceğimi farkettim. Ülkemin pek çok dağına, yaylalarına, çöllerine ve bereketli ovalarına seyahatler yaptım. Oralarda yaşayan insanlarla tanıştım, onların doğayla safiyetli ilişkilerine tanık oldum. Doğayı anlamak için sürekli fotoğraf çektim, fotoğraf doğayla ilişkimi belirleyen araç oldu. Doğanın insana tanıdığı özgürlükleri doğru yorumlamanın yaşamımızı olumlu etkileyeceğine inandım; onun acımasızca görünen etkinliklerinin olumsuz sonuçlarını onun kötülüğüne değil, insanın onu tanımamasına, onunla uyumlu bir yaşamı tasarlayamamasına bağlıyorum.

Fotoğrafın yanında edebiyat ve seramikle de ilgileniyorum. Bu disiplinler vizörümden bakışımı etkiliyor, teselli ve umudu onlarda buluyorum. En acımasız olduğunda da, vicdanla yoğrulmuş çıplak haliyle de gerçeği fotoğraf ve edebiyatla meşgul olduğumda görebiliyorum. Bu uğraşlarım tüm duyu ve duygularımı canlı tutuyor, beni öğrenmeye, felsefi derinliklerine inmeye zorluyor, yaşamı ve yaşadığımı hissettiriyor.

Sergi / “Anadolu Avarızı”

Anadolu avarızının oluşumunda büyük volkanların etkisi temeldir. Volkanların çevresinde yüzeyi oluşturan volkanik kül arazinin çıplaklığına neden olmuştur. Karasal iklimin etkileriyle oluşan aşınmalarla da Kapadokyada olduğu gibi acayip denilebilecek bir avarız oluşmuştur. İnsanın müdahalelerini de eklediğimizde bu süreç yeryüzünde benzersiz bir bölge olarak Anadoluyu doğa ve kültür fotoğrafçısı için adeta harikalar diyarı haline getirmiştir.

Güneyde Toroslar ve kuzeyde Doğu Karadeniz Dağları Anadolu sıra dağlarının en görkemlileridir. Bu dağlar bitki örtüsü bakımından da zengindir. Ancak Anadolu dağlarından söz edilecekse her biri çevrelerindeki yaşama etkileri bakımından tarihsel öneme de sahip olan konik volkanlar bir fotoğrafçı olarak benim için ikonlaşmışlardır.

Coğrafi bölgelerin inişli çıkışlı, düzlük ve engebeli oluşu dönemsel olarak ekonomik ve siyasi açılardan farklı algı ve yorumlara neden olmuş ve olmaktadır. Örneğin Kapadokya’daki bir zamanlar işe yaramaz taşlar olarak görülen peribacaları (doğal kaya kuleler) günümüzde geçmiş zamanların yüksek değeri üzüm bağı düzlüklerinin yerini almış, bölge insanının gelir kaynağı olan turizmin birincil değeri haline gelmiştir. Bu süreçte üzüm bağları ise tahrip olmuş ya da yer yer tamamen yok olmuştur.

Dönemsel yaklaşımlar doğanın korunmasında, ekonominin uzun vadeli yapılanmasında sorunlar yaratmıştır. İnsanın doğa ile ilişkisi yerleşim ve üretim anlayışını etkilemiş, siyasi yorumların da etkisiyle sorunlara dönemsel ya da geçici çözümler üretmek insan yaşamını doğadan uzaklaştırırken yeni oluşan sosyal yaşamda da mutluluğu zor erişilir hale sokmuştur. Özellikle insanın en önemli sanatı ve verimliliği olan mimari yapılanmalar dönemsel inanç, anlayış, yaşamsal ve yasal zorunluluklar nedeniyle doğal, kültürel ve tarihi değerlerin bir taraftan oluşmasını sağlarken diğer taraftan da tahrip olmasına yol açmıştır.

İşte bu nedenlerle yaşamdaki iniş ve çıkışları da temsil eden “Avarız” Anadoluyu coğrafi özellikleri ile fotoğraf sanatı açısından çok geniş bir çalışma alanı haline getirmektedir.

02.10.2017